محمد آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح: فایل اول (دستورکار) و فایل دوم (فرمت گزارش نویسی)

 

کلاس مجازی آزمایشگاه مقاومت مصالح: 

1- معرفی کلی آزمایشگاه: فایل اول

2- آزمون تیر ساده: فایل اول و فایل دوم

3- آزمون پیچش الاستیک: فایل اول، فایل دوم و فایل سوم

4- آزمون تیر خمیده: فایل اول

5- آزمون تیر یکسرگیردار: فایل اول و فایل دوم

6- آزمون خمش نامتقارن: فایل اول

7- آزمون سختی فنر: فایل اول

8- آزمون تیر متقابل: فایل اول

9- آزمون کمانش: فایل اول

10- آزمون خواص مکانیکی: فایل اول (سختی) و فایل دوم (کشش)

 

داده های آزمون های آزمایشگاه مقاومت مصالح:

1- داده آزمون تیر ساده: فایل اول

2- داده آزمون پیچش الاستیک: فایل اول

3- داده آزمون تیر خمیده: فایل اول

4- داده آزمون تیر یکسرگیردار: فایل اول

5- داده آزمون خمش نامتقارن: فایل اول - طول تیر 50 سانتیمتر

6- داده آزمون سختی فنر: فایل اول

7- داده آزمون تیر متقابل: فایل اول

8- داده آزمون کمانش: فایل اول

9- داده آزمون خواص مکانیکی (سختی): فایل اول

10- داده آزمون خواص مکانیکی (کشش): فایل اول (آلومینیوم)، فایل دوم (برنج) و فایل سوم (فولاد) - طول اولیه گیج نمونه 62 میلیمتر و قطر نمونه 8 میلیمتر

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:3000 , تاریخ انتشار : 1399/04/07