محمد آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

سمینار - جلسه 4 مجازی - مستندات مقاله نویسی و آکادمی پابلونز

لینک کلاس مجازی: سمینار - جلسه 4 مجازی - مستندات مقاله نویسی و آکادمی پابلونز

ضمنا فایل های نمونه برای مستندات مختلف در زمان ارسال یک مقاله، در پیوست موجود می باشد.

دانلود ضمیمه بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:947 , تاریخ انتشار : 1399/01/23