محمد آزادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

کارگاه اتومکانیک

مباحث کارگاه اتومکانیک (این صفحه در حال بروز رسانی است!):

بخش اول- باز کردن موتور: فایل اول، فایل دوم، فایل سوم، فایل چهارم، فایل پنجم، فایل ششم، فایل هفتم، فایل هشتم، فایل نهم، فایل دهم، فایل یازدهم، فایل دوازدهم و فایل سیزدهم

بخش دوم- بستن (همبندی) موتور: فایل اول، فایل دوم، فایل سوم، فایل چهارم، فایل پنجم، فایل ششم و فایل هفتم

بخش سوم- خنک کاری و روغنکاری: فایل اول، فایل دوم، فایل سوم، فایل چهارم، فایل پنجم، فایل ششم و فایل هفتم

بخش چهارم- دیاگ (عیب یابی): فایل اول، فایل دوم، فایل سوم، فایل چهارم، فایل پنجم و فایل ششم

بخش پنجم- تعمیرات موتور: تعمیر بلوک سیلندر (فایل اول، فایل دوم، فایل سوم و فایل چهارم)، تعمیر سرسیلندر و سوپاپ (فایل اول، فایل دوم، فایل سوم، فایل چهارم، فایل پنجم، فایل ششم، فایل هفتم، فایل هشتم، فایل نهم، فایل دهم و فایل یازدهم)، فیلر زنی (فایل اول و فایل دوم) و شیم گیری (فایل اول، فایل دوم، فایل سوم و فایل چهارم)

بخش ششم- انتقال قدرت: فایل اول، فایل دوم، فایل سوم، فایل چهارم، فایل پنجم، فایل ششم، فایل هفتم و فایل هشتم

بخش هفتم- گیربکس: فایل اول، فایل دوم، فایل سوم، فایل چهارم، فایل پنجم، فایل ششم، فایل هفتم و فایل هشتم

جزوه کارگاه: فایل اول

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:2250 , تاریخ انتشار : 1399/04/17